Tilmeld dig her

Benyt formularen for at tilmelde dig et eller flere dansehold.

Efter din forespørgsel vil du modtage en mail/SMS med bekræftelse på din tilmelding og eventuel yderligere information. Vær derfor opmærksom på, at oplysningerne nedenfor udfyldes korrekt.


Tilmelding og gratis prøvetime
Ved udfyldelse af tilmeldingsformularen, tilmeldes man dansehold hos DK-Dans, hvoraf første gang er en gratis prøvetime. Vi opfordrer alle til at forhåndstilmelde sig undervisningen, idet forhåndstilmeldte har fortrinsret i tilfælde af, at holdet skulle blive fyldt.

Såfremt det efter prøvetimen viser sig, at man ikke ønsker at fortsætte til dans, skal man umiddelbart efter prøvetimen framelde sig igen skriftligt via mail. Gør man ikke det, er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen, som løber til april 2022.

 

Rabatter
Der ydes 10% familierabat på barn nr. 2, 3, osv.

Ved deltagelse i mere end 1 aktivitet ydes der 50% rabat på de efterfølgende aktiviteter (rabatten altid på billigste aktivitet). Bemærk! Der ydes 20% rabat på klassisk ballet ved deltagelse i mere end 1 aktivitet.

Dansere fra VAC opnår 20% rabat ved deltagelse på DK-Dans' hold.

NB! Det er ikke muligt at kombinere flere rabatordninger.

 

Betaling 
Betaling sker pr. giro, som betales via netbank. Ved for sen indbetaling påføres rykkergebyr kr. 100,-. Ved betaling af hel sæson skal kontingent indbetales i september 2021 for at opnå rabat. I forbindelse med betaling i rater skal 1. rate betales primo september 2021 og 2. rate primo januar 2022.

 

Løbende ændringer
DK-Dans forbeholder sig retten til at nedlægge hold, som har færre antal deltagere end 10 personer. I tilfælde af nedlæggelse af hold, tilbyder vi så vidt muligt overflytning til andre hold eller forholdsmæssig refundering af indbetalt kontingent. Hvorvidt et hold med et lavere antal deltagere end 10 personer skal nedlægges, beror på en konkret vurdering, som foretages af DK-Dans. DK-Dans kan udskifte instruktøren, uden at dette giver de tilmeldte ret til refundering af indbetalt kontingent. DK-Dans forpligter sig i den forbindelse til altid at stille egnede lærerkræfter til rådighed for undervisningen.

 

Regler for udmeldelse
Kurset er bindende for hele sæsonen, medmindre andet er anført*. Udmeldelse kan kun finde sted umiddelbart efter den gratis prøvetime, og ellers kun undtagelsesvis, hvis særlig grund gør sig gældende. I så fald kun skriftligt 14 dage før en ny måneds begyndelse. Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter kursisten eller værgen for umyndige for resten af sæsonen. Disse regler er gældende for alle DDD-skoler i Danmark.

*Enkelte hold planlægges som kortere kurser (fx 6-ugers kursus), som kun er bindende i den anførte tidsbegrænsede periode.

 

Ansvarsfraskrivelse
Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker. Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

Ophold på danseskolens arealer sker altid på eget ansvar.

 

Personoplysninger ved tilmelding
Ved udfyldelse af tilmeldingsformularen gives der samtykke til, at DK-Dans må behandle de indtastede personoplysninger til brug for førelsen af kunderegister samt bogføring. Disse oplysninger bruges internt til bl.a. at fremsende kontingentopkrævninger, meddelelser om aflysninger, ændringer, relevante nyheder i forbindelse med tilmeldingen, m.m.

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes eller tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, kan du kræve, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@dk-dans.dk. Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Find os

Fredericiavej 88C, 1.sal
7100 Vejle
Cvr: 20 27 54 72

Kontakt os

Tlf: 40 88 87 55
E-mail: info@dk-dans.dk

- Cookie- og privatlivspolitik
Page 1