Priser

Hel sæson: kr. 2.250,- pr. person

Ratebetaling: 2 rater á kr. 1.300,- pr. person

Ratebetaling: 2 rater á kr. 850,- pr. person

Hel sæson: kr. 2.600,- pr. person

Ratebetaling: 2 rater á kr. 1.380,- pr. person

Hel sæson: kr. 3.900,- pr. person

Ratebetaling: 2 rater á kr. 2.100,- pr. person

Hel sæson: kr. 4.000,- pr. person

Ratebetaling: 2 rater á kr. 2.200,- pr. person

*ALLE PRISER ER INKL. KODAGRAMEX-AFGIFT

 

Rabatter

Der ydes 10% familierabat på barn nr. 2, 3, osv. eller 50% rabat ved deltagelse i mere end én aktivitet. Dansere fra VAC opnår 20% rabat ved deltagelse på DK-Dans' hold. Rabat fratrækkes den billigste aktivitet og det er ikke muligt at kombinere flere rabatordninger.

 

Betaling 

Betaling sker pr. giro, som udleveres på holdene og betales via netbank. Ved for sen indbetaling påføres rykkergebyr kr. 100,-. Ved betaling af hovedsæsonen (september - april) som hel sæson skal kontingent indbetales i september for at opnå rabat. Ved betaling i rater skal 1. rate betales primo september og 2. rate primo januar.

 

Regler for udmeldelse

Kurset er bindende for hele hovedsæsonen, som løber fra august 2024 til april 2025, medmindre andet er anført. Tilsvarende er kurser af kortere varighed, herunder bl.a. forårskurserne med opstart i april 2025, bindende for hele kursusperioden. Første gang er dog altid en gratis prøvetime. Udmeldelse kan kun finde sted undtagelsesvis, og hvis særlig grund gør sig gældende. I så fald kun skriftligt 14 dage før en ny måneds begyndelse. Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter kursisten eller værgen for umyndige for resten af sæsonen.

HUSK! Vi giver ALTID nye elever en gratis prøvetime.

Find os

Fredericiavej 88C, 1.sal
7100 Vejle
Cvr: 20 27 54 72

Kontakt os

Tlf: 40 88 87 55
E-mail: info@dk-dans.dk